KOSZYK JEST
PUSTY

502 944 074

ssi.dranel@wp.pl

Rzetelny Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.ssidranel.pl

 

Określenie definicji poniższego regulaminu

Regulamin– dotyczy niniejszego regulaminu.
Administrator– administratorem jest SSI DRANEL Marcin Halina Lenard z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Dąbrówki 1/10 posiadająca wpis do CEIDG ,

Regon: 970755948 NIP 929-157-81-15
Serwis- platforma informatyczna, w formie portalu internetowego, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet o nazwie „ssidranel”, pod adresem www http://www.ssidranel.pl stworzona i utrzymywana przez Administratora, która pełni funkcje sklepu internetowego.
Zawartość– wszelkie opracowania, materiały oraz dane lub ich fragmenty.
Dane– wszelkie dane, elementy, materiały, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora, z których składa się Serwis.
Materiały- wszelkie recenzje, informacje, dane, elementy, materiały, schematy, przedmioty praw własności intelektualnej, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia zamieszczone w Serwisie przez Zarejestrowanych.
Profil– konto Zarejestrowanego.
Towar– produkty i usługi zamawiane za pośrednictwem Serwisu.
Rejestracja– czynność wymagana do uzyskania statusu Zarejestrowanego w rozumieniu Regulaminu skutkująca założeniem Profilu.
Użytkownik– Gość oraz Zarejestrowany
Gość– osoba, która zapoznała się z Zawartością.
Zarejestrowany– osoba, dokonująca skutecznej Rejestracji.

 

1. REGULACJE WSTĘPNE

1.1.

Sklep Internetowy, działający pod adresem www.ssidranel.pl prowadzony przez SSI DRANEL Marcin Halina Lenard z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Dąbrówki 1/10 ,posiadająca wpis do CEIDG , umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem www.ssidranel.pl

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.ssidranel.pl.

2.2.

Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.

2.3.

Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie www.ssidranel.pl w zakładce Regulamin.

2.4.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Firmą „SSI DRANEL Marcin Halina Lenard”.

2.5.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

2.6.

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski, chyba, że zostanie ona uzgodniona z właścicielem sklepu

 

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW - płatność, ceny oraz zasięg terytorialny

3.1.

Ceny w Serwisie podane są w złotych polskich w wartościach brutto.

3.2.

Administrator ma prawo do zmian cen towarów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą ceny.

3.3.

Rodzaje płatności za towary, koszty oraz formy dostaw towarów są dostępne na stronie internetowej Serwisu.

3.4.

Użytkownik z poza terytorium Polski musi wcześniej wystąpić z zapytaniem o koszty, określając miejsce dostarczenia przesyłki. Administrator określi je na podstawie aktualnych cenników dostaw i zwrotnie przekaże stosowną informację o wysokości kosztu przesyłki, którą trzeba będzie doliczyć przy wpłacie do kosztu towaru. Zapytania w tej sprawie Użytkownik powinien kierować na adres: ssi.dranel@wp.pl

3.5.

Przesyłki wysyłane poza granicę Polski muszą być opłacone z góry poprzez system PayU, PayPal lub wpłatę na konto.

3.6.

Dla wpłat na konto z poza granic Polski - SWIFT INGBPLPW

3.7.

Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go w wirtualnym koszyku w momencie chęci zamówienia wybranych towarów powinien prawidłowo wypełnić formularz zamówienia z danymi niezbędnymi do realizacji w/w zamówienia.

3.8.

Zamówienia mogą składać wszyscy Użytkownicy, jako Goście oraz Zarejestrowani, jednakże Goście składając Zamówienia muszą za każdym razem podać swoje dane osobowe.

3.9.

Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia może być potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu Internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez www.ssidranel.pl.

3.10.

Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 Poz. 827 ), i akceptuje jego postanowienia.

3.11.

Sklep Internetowy www.ssidranel.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sprzedawca jest zobowiązany wydać produkt niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

3.12.

Ceny podawane w sklepie internetowym www.ssidranel.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3.13.

SSI DRANEL prowadzący Sklep Internetowy www.ssidranel.pl, wystawia dokument sprzedaży, którym jest rachunek lub faktura VAT. Dokumenty sprzedaży są wysyłane wraz z zamówionymi produktami.

3.14.

Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

 

4. FORMY PŁATNOSCI I CENY

4.1.

Zamawiający ma możliwość dokonania płatności:

  1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

  2. Po wybraniu określonej formy płatności Zamawiający towar zostanie przeniesiony na stronę internetowa obsługująca wybrana formę płatności, a po zakończeniu procedur z powrotem na stronę www.ssidranel.pl. Informacje dotyczące karty kredytowej przesyłane są bezpośrednio pomiędzy klientem a Centrum Autoryzacji Kart Kredytowych firmy i nie są nam udostępniane. Znane są tylko bankowi rozliczającemu Państwa transakcje. Pozytywna autoryzacja karty nie jest równoznaczna z przelaniem środków z karty kredytowej na konto naszego sklepu, tzn. podczas autoryzacji blokowana jest kwota na którą opiewa zamówienie. Potrącenie pieniędzy z konta karty następuje w momencie zrealizowania zamówienia (wysłania paczki lub odbioru osobistego).

  3. Tradycyjnym przelewem bankowym w tytule przelewu podając numer zamówienia.

  4. Gotówką – płatność przy odbiorze - do rąk pracownika firmy spedycyjnej przy odbiorze towaru lub do rąk pracownika Poczty Polskiej, przy czym nieodebranie przesyłki za pobraniem, będzie skutkowało domaganiem się przez nasz sklep wszystkich kosztów poniesionych z wysyłką towaru, także drogą powrotną nieodebranej paczki do nas.

DotPay

5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

5.1.

Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

  1. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej;

  2. dostawa za poprzez firmę InPost

5.2.

Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

  1. sprawdzeniu kompletności wysłanych danych,

  2. opcjonalnie - skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

5.3.

Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego są wystarczające, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.

5.4.

Skompletowane zamówienie, można edytować wyłącznie do chwili jego wysyłki..

5.5.

Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie.

5.6.

Częściowo wypełniony formularz zamówienia (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu), będzie odrzucony. Gdy transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym. (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki.

5.7.

W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.

5.8.

W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki i numerze zamówienia.

5.9.

Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony przy opisie produktu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

 

6. REKLAMACJE

6.1.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady, prosimy o odesłanie zakupionego produktu na adres: SSI DRANEL, ul. Dąbrówki 1/10; 78-100 Kołobrzeg

6.2.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.3.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dowodem zakupu towaru lub wskazaniem innych dowodów zakupu towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady. Wniosek reklamacyjny stanowi Załącznik 1 do niniejszej umowy.

6.4.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W tym samym terminie klient powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.

6.5.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje dostępne w sklepie towary.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.

Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, załączony wzór Oświadczenia nie jest obowiązkowy.

7.2.

Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, że zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności .W przypadku gdy dojdzie do odstąpienia od Umowy zgodnie z powyższymi zapisami w tym paragrafie, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu należność za odesłany Towar wraz z kosztami przesyłki, które poniósł składając Zamówienie jedynie wtedy gdy wybrana została najtańsza z możliwych form przesyłki podczas zamówienia. Jeśli przy zamówieniu została wybrana droższa forma przesyłki niż najniższa z możliwych Sprzedawca nie jest wówczas zobligowany do zwrotu za koszty przesyłki. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Użytkownik.

7.3.

Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy zwrócić towar Sprzedawcy, wraz ze wszystkimi elementami, które były dołączone do przesyłki. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W związku z powyższym Sprzedawcy nie będzie zobowiązany do zachowania termin określonego w pkt 7.2.

7.4.

Zamawiający, który odstąpi od Umowy ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru do Sprzedawcy

7.5.

Prawo odstąpienia od Umowy nie będzie przysługiwało Zamawiającemu, jeżeli będzie zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 zł brutto.

7.6.

Odstąpienie od umowy nie dotyczy zakupów przez firmy.

7.7.

W przypadku zamówień zrobionych na zamówienie, komletowanych na zamówienie, spersonalizowanych - nie ma możliwości zwrotu ani odstąpienia od umowy.

 

8. WYMIANA TOWARU

8.1.

Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie wymienić rzecz w obrębie tego samego modelu na inny rozmiar lub kolor. Do zachowania terminu należy przed jego upływem dostarczyć na adres „ SSI DRANEL” , Druk Wymiany wraz z wymienianym towarem.

8.2.

Kupujący pamięta o dostarczeniu dowodu zakupu ( rachunek, faktura, potwierdzenie przelewu itp.), który jest podstawą skorzystania z wymiany towaru wraz ze wszystkimi elementami, które były dołączone do przesyłki.

8.3.

Przewidywany czas wymiany to 14 dni roboczych.

8.4.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zamawiający, który skorzysta z możliwości wymiany, ponosi koszty przesyłek pocztowych.

 

9. OCHRONA DANYCH

9.1.

Wypełnione dane osobowe w formularzu zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku, faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobą trzecim.

9.2.

Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

9.3.

Dostęp do danych osobowych posiada administrator sklepu internetowego www.ssidranel.pl, oraz każdy Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, usuwania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

9.4.

Nasza firma spełniła obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych ( GIODO). Wszystkie dane osobowe są gromadzone i zabezpieczone zgodnie z polskim prawem i nie są przekazywane innym podmiotom.

 

10. ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ PRZED WYSYŁKĄ

10.1

Jeżeli z jakiś powodów Użytkownik chce wycofać zamówienie jeszcze w momencie gdy Sklep nie wysłał przesyłki, może to zrobić ze strony kontaktowej Sklepu lub na adres ssi.dranel@wp.pl . W zależności od tego na jakim etapie jest realizacja zamówienia Administrator podejmie stosowne kroki do anulacji lub poinformuje Użytkownika, iż nie ma możliwości anulowania zamówienia.

 

 

11. KORZYSTANIE Z SERWISU

11.1.

Poprzez Korzystanie z Serwisu rozumie się każdą czynność oprócz składania Zamówień, która prowadzi Użytkownika do zapoznania się z Zawartością Serwisu. Jest ono dobrowolne, całkowicie bezpłatne i nie wymagające od Użytkownika poczynienia żadnych formalności, w tym Rejestracji.

11.2.

Z Zawartości można korzystać wyświetlając, przeglądając a także odtwarzając Zawartości wyłącznie na użytek osobisty, bezpośrednio ze strony internetowej Serwisu.

11.3.

Regulamin określa w jakim zakresie możliwe jest Korzystanie z Serwisu. Jednocześnie Użytkownik, korzystając z Serwisu, oświadcza że nie będą przysługiwać mu wszelkie prawa, w tym autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem w sposób określony w Regulaminie. Użytkownik, nie jest uprawniony do utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza użytek osobisty. Użytkownik nie jest uprawniony do ingerencji w Serwis i w Zawartość, w szczególności w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu i Zawartości. Nie może również dokonywać zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Zawartości.

11.4.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż np. rady i porady zawarte w Zawartości mają tylko charakter poglądowy i ma świadomość, że nie zastąpi to informacji udzielonych przez eksperta.

 

 

12. NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH

12.1.

Wszystkie zdjęcia produktów, opisy i inne materiały zawarte na stronie www.ssidranel.pl są własnością SSI DRANEL.

Kopiowanie, powielanie bez zgody SSI DRANEL jest zabronione.

 

13. ZABLOKOWANIE UŻYTKOWNIKOWI DOSTĘPU DO SERWISU

13.1.

Administrator zablokuje Użytkownikowi dostęp do Serwisu gdy korzysta on z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub dopuści się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, również w przypadku negatywnych działań Użytkownika, które ujemnie wpływają na dobre imię Administratora lub w jakikolwiek sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Administratorowi, Serwisowi lub innym osobom. Sytuacja może nastąpić również gdy Dane podane przez Zarejestrowanego nasuną poważne wątpliwości co do ich zgodności ze stanem rzeczywistym. Użytkownik o zablokowaniu zostanie poinformowany w ramach podanych informacji do kontaktu.

 

14. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

14.1.

Administratorem wszelkich danych uzyskanych poprzez Rejestrację lub złożenie Zamówienia jest Administrator. Funkcjonowanie Serwisu oraz zawieranie Umów za jego pośrednictwem wymaga przetwarzania tych danych, służyć one będą również do wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, na które Użytkownik wyrazi zgodę m.in. celach marketingowych. Dane te również będą udostępniane PayU S.A. płatnościom elektronicznym jak i firmom kurierskim realizującym dostarczanie przesyłek. Użytkownik może zmieniać treści Danych, podanie ich jest dobrowolne, niepodanie jednak skutkuje brakiem możliwości dokonania Rejestracji lub złożenia Zamówienia w Serwisie. Nie ma możliwości składania Zamówień anonimowo.

14.2.

Uzyskane Dane chronione są za pomocą zabezpieczeń, serwer znajduje się w stale monitorowanym pomieszczeniu. Do przetwarzania jak i przechowywania danych wykorzystywane są najnowsze algorytmy.

14.3.

Adresy IP uzyskiwane w trakcie połączeń internetowych wykorzystywane są w celach technicznych, a w szczególności administracji serwerami.

14.4.

W Serwisie stosuje się pliki "cookies". Za ich pomocą dostosowuje się usługi i treści do indywidualnych potrzeb Użytkowników, służą one również do opracowywania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Istnieją dwa rodzaje plików "stałe" i "sesyjne". Sesyjne samoistnie znikają w momencie opuszczenia strony lub wylogowania się z przeglądarki internetowej, stałe należy usunąć samemu w/g uznania lub znikną ustosunkowując się do parametrów ustawień przeglądarki jeżeli chodzi o okres ich przechowywania. Takie dane są również zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Blokowanie plików "cookies" może wpłynąć na funkcjonalności w Serwisie, tym samym uniemożliwiając złożenie Zamówienia.

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1.

Firma SSI DRANEL prowadząca sklep pod adresem www.ssidranel.pl zastrzega sobie:

a. wolno rynkowej zmiany cen w ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany

b. zmiany oferty sklepu internetowego www.ssidranel.pl

c. Regulamin może być zmieniony w każdej chwili przez Administratora. Zmiany działają od momentu ich opublikowania na stronie Serwisu. Zamówienia, które zostały złożone przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.

d. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Zarejestrowany zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

e. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za chwilową przerwę w działaniu Serwisu, wynikającą z konserwacji systemu, wszelkich zmian, ulepszeń w jego pracy. W momencie planowanej przerwy technicznej Sprzedawca w miarę możliwości poinformuje poprzez dostępne mu możliwości, w tym poprzez komunikaty pod adresem, na którym funkcjonuje Serwis.

f. Administrator może zaprzestać lub zawiesić świadczenia usług Serwisu. Informacja o tej zmianie dostępna będzie stosownie wcześniej w Serwisie.

Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl